A-Z

A B C Ç D E Ə F G H İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V X Y Z
Bioqrafiya.com - Azərbaycanın yeganə bioqrafiya saytı

Jalə Əliyeva

Jalə Əliyeva

Jalə Əliyeva - Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin III çağırış deputatı.

Jalә Fazil qızı Əliyeva 1966-cı il oktyabrın 5-dә Bakı şәhәrindә anadan olub. Bakı Dövlәt Universitetinin Şәrqşünaslıq fakültәsini qırmızı diplomla bitirib, daha sonra hәmin universitetin hüquq fakültәsindә tәhsil alıb. Filologiya elmlәri doktorudur. Rus vә әrәb dillәrini bilir. 1988-ci ildә Azәrbaycan Mәdәniyyәt fondunda Müfәttiş işlәyib. Hazırda BDU-nun Türk filologiyası kafedrasının professorudur. 1 övladı var.

Şairə Nurəngiz Günün qızıdır.

İstifadə olunan mənbələr: vikipediya

No comments:

Post a Comment