A-Z

A B C Ç D E Ə F G H İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V X Y Z
Bioqrafiya.com - Azərbaycanın yeganə bioqrafiya saytı

Ələkbər Salahzadə

Ələkbər Salahzadə
Ələkbər Salahzadə

Ələkbər Salahzadə - şair, tərcüməçi.

Ələkbər Salahzadə (Ələkbər Baba oğlu Salahzadə‎) 1941-ci il martın 15-də Qonaqkənd (indiki Quba) rayonunun Cimi kəndində anadan olmuşdur. 

Orta məktəbi Qonaqkənddə başa vurub ADU-nun filologiya fakültəsində təhsil almışdır (1958-1963). 

Ədəbi fəaliyyətə orta məktəbdə oxuduğu illərdən başlamış, illər keçdikcə dövri mətbuatda çıxış etmişdir. "Azərbaycan" jurnalının ədəbi işçisi, "Tərcürmə saatı" radio jurnalının ştatdankənar redaktoru olmuşdur (1965-1967). Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında dil, ədəbiyyat, incəsənət redaksiyasında elmi redaktor (1966), "Gənclik" nəşriyyatında tərcüməçi, sonra poeziya üzrə redaktor (1968-1976), Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında bədii ədəbiyyatın təbliği bürosunun direktor müavini (1976-1989) işləmişdir. Sonra "Ulduz" jurnalında poeziya şöbəsinin müdiri (1989-1992), baş redaktor (1992-2004), "Qobustan" jurnalının baş redaktoru (2004) vəzifəsində çalışmışdır. 60-cı illərdən fəal ədəbi fəaliyyətə başlamışdır. Bədii tərcümə ilə də ardıcıl məşğul olur. Əsərləri xarici ölkə xalqlarının dillərinə çevrilmişdir. 100-dən çox essesi, məqaləsi çap olunub. Radio-pyesləri, 20-dən artıq uşaq nağılı vardır. "Kölgədən qorxan" (1983) Şəki, "Yayın qış gecələri" (1985) Sumqayıt, "Nağaraçı naxırçı" (1987) pyesləri Ağdam Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.

Kitabları:

 • Beş yarpaq (şeirlər və poema). Bakı: Gənclik, 1968, 108 səh.
 • Od hevkəli(şeirlər və poema). Bakı: Gənclik, 1970, 107 səh.
 • Gözlər baxır dünyaya (şeirlər və poemalar). Bakı: Yazıçı, 1979, 136 səh.
 • Xatirə çiçəyi (şeirlər və poema). Bakı: Yazıçı, 1982, 144 səh.
 • Yerimiz bir, göyümüz bir (şeirlər və poemalar). Bakı: Yazıçı, 1986, 192 səh.
 • Od odası (şeirlər və poemalar). Bakı: 1989, 182 səh.
 • Yanıltmaclı əlifba. Bakı: Gənclik, 1995, 128 səh.
 • "Xocalı xəcilləri", B.. Şirvannəşr, 2006, 46 səh.
 • "Vaxt vadisi", B., Nərgiz, 2007, 204 səh.
 • "Mikayıl Müşfiqin monoloqu", B., Nərgiz, 2008, 56 səh.
 • "İtən karandaşların nağılı", B., Beşik, 2008, 34 səh.
 • "Alma gəmirən qurdun nağılı", B., Beşik, 2008, 34 səh.
 • "Oxatan kirpinin nağılı", B., Beşik, 2008, 42 səh.
 • "Pələng olmaq istəyən pişik", B., Beşik, 2008, 34 səh.
 • "Kim nəyə bənzəyir", B., Beşik, 2008, 30 səh.
 • "Meşədən küsən ayı", B., Beşik, 2009, 30 səh.
 • "Taladakı tənha ağacın nağılı", B., Beşik, 2008, 34 səh.
 • "Dost axtaran çəpişin nağılı", B., Beşik 2009, 28 səh.
 • "Dağa çıxan bağanın nağılı", B., Beşik, 2009, 34 səh.
 • "Lovğa xoruz", B., Beşik, 2009, 38 səh.
 • "Ayının sualı", B., Beşik, 2009, 32 səh.
 • "Qobustan", B.. Beşik, 2009, 32 səh.

Tərcümələri:
(ruscadan)

1. A.Tarkovski. Gözəl Gülayim haqqında povest. Bakı: Gənclik, 1970, 192 səh.
2. Pyatras Svirka, Tülkünün kələyi. Bakı: Gənclik, 1970, 16 səh.
3. A.Platonov. Dörd hekayə. Bakı: Gənclik, 1971, 51 səh.
4. Lorens Sterin, Fransaya və İtaliyaya sentimental səyahət. Bakı: Gənclik, 1973, 166 səh.
5. A.V.Sofranov. Vida poeması. Bakı: Yazıçı, 1980, 148 səh.

mənbə: Teymur Əhmədov (2011). "Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə)". Bakı: "Nurlar" NPM. 1056. ISBN 978 9952 460 06 3

No comments:

Post a Comment